Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies (ciasteczka) – informacje dotyczące urządzenia końcowego

Strona internetowa Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące nazwy przeglądarki, typu komputera i technicznych informacji o użytkownikach, systemu operacyjnego oraz inne podobne informacje. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są jedynie w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej, w celu szybkiej autoryzacji użytkowników i ulepszenia mechanizmu funkcjonowania strony.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Województwo Mazowieckie

Szkolnictwo zawodowe na Mazowszu

Z danych udostępnionych przez kuratorium mazowieckie wynika, że liczba uczniów decydujących się na technika wzrosła z 20 do 35%. Odbywa się to zapewne kosztem szkół zawodowych – gdzie kontynuację nauki wybiera 10% uczniów i szkół policealnych - 5%. W roku szkolnym 2012/2013 rozważając kształcenie w zawodzie, uczniowie mogli wybierać w sumie spośród 198 zasadniczych szkół zawodowych: 235 techników, 76 techników uzupełniających oraz 317 szkół policealnych.

Które technikum najlepsze?

W rankingu techników ogłoszonym przez wydawnictwo „Perspektywy” na pierwszym miejscu w województwie uplasowało się Technikum Mechatroniczne nr 1 z Warszawy. W pierwszej dziesiątce najlepszych placówek na Mazowszu, znalazło się w sumie 5 stołecznych placówek. A poza tym: technikum z Radomia kształcące informatyków, elektroników i teleinformatyków, technikum chemiczne z Płocka, technikum z Mławy kształcące w zawodzie technik elektronik, technikum z Mińska Mazowieckiego kształcące ekonomistów i logistyków, a od niedawna także techników organizacji reklamy, oraz technikum z Żelechowa.

Jaki zawód wybrać?

Uczniowie techników najchętniej kształcą się w takich zawodach jak: informatyk, ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz oraz mechanik. Natomiast w szkołach zawodowych najczęściej wybierane kierunki kształcenia to: mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, fryzjer, sprzedawca oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych.

Jak pokazało badanie losów absolwentów szkół zawodowych w woj. mazowieckim przeprowadzone na zlecenie WUP w Warszawie, jedynie 30% badanych podjęło pierwszą pracę w wyuczonym zawodzie. Z badania wynika, że lepiej wybierają uczniowie decydujący się na szkołę zawodową –w wyuczonym zawodzie pierwszą pracę dostaję ponad połowa absolwentów zawodówek. Natomiast ponad dwie trzecie absolwentów techników wykonuje pracę całkowicie niezgodną z tym, czego uczyli się w szkole, często poniżej swoich kwalifikacji. Ta niezgodność kwalifikacji najczęściej dotyczy osób kształcących się w zawodach technicznych (67%) oraz zawodach ekonomiczno–biurowych (70%).

Kogo poszukują pracodawcy?

Instytut Millward Brown na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w okresie od 1 maja do 15 czerwca 2014 r. dokonał analizy ogłoszeń z mazowieckiego rynku pracy (Analiza „Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy”, WUP, Warszawa 2014). Okazało się, że w badanym okresie najwięcej ofert pracy pochodziło od pracodawców oferujących zatrudnienie w handlu (20,1% wszystkich ogłoszeń). W następnej kolejności oferty pracy pojawiały się w przetwórstwie przemysłowym (13,5%) oraz branżach o sezonowym zapotrzebowaniu na pracę, czyli w budownictwie (12%) oraz w działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (7,9%). Kolejne oferty dotyczyły pracy w branży transportowej (6,6%), finansowej (6,2%), w pozostałej działalności usługowej (6,2%) oraz w działalności naukowej i technicznej (5,1%).

Analiza pokazała również, że w województwie mazowieckim pracy nie oferuje branża górnicza i energetyka (brak ofert). Trudno też o pracę w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz z rynkiem nieruchomości, ale też w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybołówstwie.

Kto może pomóc w znalezieniu pracy?

W 1999 roku, przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie powstało Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Podobne centra funkcjonują również w filiach WUP w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. W województwie funkcjonuje 39 powiatowych urzędów pracy, wpieranych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Do ważniejszych instytucji rynku pracy należą także gminne centra informacji (obecnie 37 – stan na marzec 2014, dane udostępnione przez WUP w Warszawie), kluby pracy funkcjonujące w powiatowych urzędach pracy oraz przy instytucjach i organizacjach z nimi współpracujących, tj. w urzędach gmin, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społeczne, oraz akademickie biura karier działające na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów uczelni wyższych. Do Mazowieckiej Sieci Biur Karier należą, wedlestanu na 15 września 2014, 44 biura( dane udostępnione przez WUP w Warszawie].

Gdzie szukać pracy?

Obszary o największym potencjale gospodarczym to, obok miasta Warszawy, także powiaty znajdujące się w jego najbliższym sąsiedztwie (czyli pruszkowski i warszawski zachodni) oraz powiaty z rozwiniętym przemysłem (dobrym przykładem jest elektrownia w powiecie kozienickim). Natomiast powiaty o wysokim bezrobociu sytuują się głównie na obrzeżach regionu, na jego południowych i północnych krańcach. Mowa o powiatach gostynińskim, szydłowieckim, radomskim oraz żuromińskim (źródło danych: „Ranking powiatów województwa mazowieckiego”, WUP, Warszawa 2013).

Pomagają fundusze unijne

Z bogatej oferty edukacji zawodowej mogą korzystać m.in. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach. Ich szkoła realizuje projekt „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy”. Pozyskała m.in środki na zakup komputerów i oprogramowania, mundurków szkolnych dla klas pierwszych oraz fundusze na warsztaty kariery, psychologii komunikacji czy obóz szkoleniowy dla klas mundurowych. Podobne projekty realizują także inne szkoły w województwie mazowieckim.

60 placówek kształcenia zawodowego uczestniczy w projekcie „Zwiększenie potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu”.
Fundusze przeznaczone są na głównie na organizację zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kluczowych kompetencji (m.in. ICT, przedsiębiorczość, języki obce, nauki matematyczno-przyrodnicze). Środki idą również na organizację staży dla uczniów w przedsiębiorstwach, przeprowadzenie doradztwa zawodowego oraz opieki pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów, jak również na zakup sprzętów i wyposażenia pracowni zawodowych.

Troska o rozwój edukacji zawodowej obecna jest w kreśleniu wizji systemowych. Kształcenie zawodowe młodzieży oraz dostosowywanie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy są jednymi z podstawowych działań zapisanych w „Strategii rozwoju Mazowsza do 2030 roku”.

Magdalena Pater

wrzesień 2014 r.