Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies (ciasteczka) – informacje dotyczące urządzenia końcowego

Strona internetowa Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące nazwy przeglądarki, typu komputera i technicznych informacji o użytkownikach, systemu operacyjnego oraz inne podobne informacje. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są jedynie w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej, w celu szybkiej autoryzacji użytkowników i ulepszenia mechanizmu funkcjonowania strony.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Województwo Mazowieckie

Raport: Zapotrzebowanie na kwalifikacje i kompetencje zawodowe na mazowieckim rynku pracy.

 

W porównaniu do poprzedniego pomiaru istotnie zmniejszył się odsetek ofert PUP pochodzących z branży finansowo ubezpieczeniowej (odpowiednio z

8% do 1%) oraz przetwórstwa przemysłowego (z 16% do 12%), w to miejsce zwiększeniu uległ udział branży usług administrowania (z 4% do 11%)

oraz handlu (z 22% do 27%).

W przypadku publikatorów w porównaniu do pomiaru z jesieni 2014 roku zmniejszył się udział sektora administracji publicznej i obrony narodowej (z 22% do 5%) oraz edukacji (z 20% do 5%). Z kolei odnotowano wzrost udziału ofert pracy w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (z 10% do 16%), handel

(z 16% do 21%), transport (z 3% do 8%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (z 2% do 9%) oraz działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca (z 2% do 6%).

W województwie mazowieckim najmniej ofert pracy oferowała branża górnicza, energetyka oraz działalność komunalna – dostawa wody, gospodarowanie odpadami. (nie więcej niż 1% ofert w danym źródle). Bardzo niewiele ofert znajdą też kandydaci poszukujący pracy w rolnictwie, sekt orze wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę, sektorze kultury, rozrywki i rekreacji, a także w firmach działających w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej.

Poszukiwane zawody

Mazowieccy pracodawcy nieco częściej poszukiwali w analizowanych źródłach ogłoszeń pracowników na stanowiska niższego szczebla (pracownicy usług
i sprzedawcy, robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, czy też pracownicy przy pracach prostych) - 54% ofert pochodzących z PUP i 52% oferty z publikatorów.

Należy jednak zauważyć, że w obecnym pomiarze odnotowano najwyższy od 2012 roku odsetek ofert skierowanych do pracowników wyższego szczebla (stanowiska dyrektorsko -kierownicze, specjalistów, pracowników biurowych

oraz techników i średniego personelu).Więcej ofert pracy, podobnie jak w poprzednim pomiarze skierowano do pracowników usług i sprzedawców

(po 25% w obu źródłach), w tym dominowały oferty pracy dla sprzedawców.

Znaczący udział w strukturze ofert prac y ze względu na poszukiwane zawody zajmowali również technicy i średni personel oraz specjaliści.

Najmniej ofert dotyczyło pracy dla rolników, ogrodników, leśników i rybaków.

W obecnym pomiarze utrzymała się tendencja wzrostowa w zakresie poszukiwania pracowników z najwyższej kategorii zawodowej w klasyfikacji KSiZ, czyli przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników

Biorąc pod uwagę konkretne zawody, to najbardziej poszukiwanymi pracownikami, zarówno wśród ofert zamieszczanych w PUP, jak i w publikatorach, są na Mazowszu przedstawiciele handlowi (odpowiednio 6,8% i 5,8% ofert).

 

Zapoznaj się z pełnym raportem (plik w formacie PDF)