Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies (ciasteczka) – informacje dotyczące urządzenia końcowego

Strona internetowa Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące nazwy przeglądarki, typu komputera i technicznych informacji o użytkownikach, systemu operacyjnego oraz inne podobne informacje. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są jedynie w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej, w celu szybkiej autoryzacji użytkowników i ulepszenia mechanizmu funkcjonowania strony.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Województwo Mazowieckie

ZAPOTRZEBOWANIE NA KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE ZAWODOWE NA MAZOWIECKIM RYNKU PRACY

http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Analiza_ofert_pracy/2017/Zapotrzebowanie_na_kwalifikacje_raport_2017.pdf

Na obecnym rynku pracy panują inne trendy niż jeszcze kilka lat temu. W branżach reprezentowanych przez uczestników badania obserwowany jest pogłębiający się niedobór pracowników. Niedobory kadrowe dotyczą zarówno pracowników wysoko wykwalifikowanych (np. programistów, lekarzy różnych specjalności, doświadczonych nauczycieli), jak i pracowników niższego szczebla (np. magazynierów, pracowników recepcji, pracowników medycznych). W opinii respondentów braki kadrowe mają swoje źródło zarówno w niewystarczającej liczbie wyspecjalizowanych pracowników na rynku pracy, jak również niechęci pracowników do podejmowania zatrudnienia w gorzej płatnych zawodach.


Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy oraz spadające bezrobocie spowodowały, że rynek,w którym jeszcze do niedawna dominował pracodawca, przesunął się w kierunku pracownika. Obecnie to pracodawca dostosowuje się do wymagań pracowników, podczas gdy pracownicy wybierają wśród ofert zatrudniania i decydują się na opcję najbardziej im odpowiadającą.


Zwiększona mobilność pracowników powoduje, że pracodawcy w każdej chwili mogą utracić wyszkolonego pracownika, w którego zainwestowali czas i pieniądze.


Pracodawcy posiadają zazwyczaj listę potrzebnych kwalifikacji oraz kompetencji, które są wymagane od kandydatów na poszczególne stanowiska pracy. Wśród najczęściej stawianych wymogów wymieniano: doświadczenie zawodowe, specjalistyczne kursy, umiejętności interpersonalne i indywidualne oraz dyspozycyjność. Jednakże w sytuacji, kiedy pojawiają się trudności ze znalezieniem tzw. „idealnego pracownika” w zdecydowanej większości przypadków firmy zatrudniające są skłonne zmienić swoje oczekiwania i obniżyć wymogi do tzw. minimum.

Zapotrzebowanie na zawody

Analiza treści ogłoszeń wykazała, że w okresie objętym badaniem w województwie mazowieckim poszukiwano przede wszystkim pracowników usług i sprzedawców (20,4% ogółu ogłoszeń) oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (19,5% ogółu ogłoszeń).

Kolejne grupy zawodów uszeregowane wg skali zapotrzebowania wynikającego ze zgromadzonych ofert pracy to: pracownicy wykonujący prace proste (13,7%),

specjaliści (12,0%), technicy i inny średni personel (11,4%), pracownicy biurowi (9,9%),

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (9,4%), przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (2,4%) oraz rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (1,3%).

Raport: WARUNKI PRACY OSÓB W WIEKU 18-29 lat na Mazowszu

http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/2017/Warunki_pracy_raport_www.pdf

Celem badania była diagnoza warunków pracy osób w wieku 18-29 lat na poziomie poszczególnych podregionów województwa mazowieckiego.


Sytuacja zawodowa osób w wieku 18-29 lat jest silnie związana z wiekiem. Im są starsi, tym staje się ona bardziej stabilna, częściej pracują w wyspecjalizowanych zawodach (specjaliści, technicy), w zawodzie wyuczonym i na poziomie posiadanych kwalifikacji, posiadają umowę o pracę na czas nieokreślony i pracują na pełen etat.


Płeć młodych pracowników różnicuje przede wszystkim zawód oraz branżę, w jakiej pracują. Kobiety częściej wykonują zawody związane z usługami i sprzedażą, pracą biurową, a także pracują jako specjaliści. Z kolei mężczyźni dominują w zawodach robotników przemysłowych i rzemieślników, a także operatorów i monterów maszyn i urządzeń.


Nadal kontynuuje naukę 15% badanych. Dotyczy to przede wszystkim osób w wieku 18-24 lata - 37%. Osoby, które kontynuują naukę, nieco częściej pracują w mniejszym wymiarze czasu pracy, wykonując prace dorywcze w oparciu o umowę cywilnoprawną.


Pracownicy w wieku 18-29 lat w województwie mazowieckim na ogół pracują w wyuczonym lub zbliżonym do wyuczonego zawodzie (66%), a także wykonują pracę przynajmniej na poziomie posiadanych kwalifikacji (80%). Dotyczy to jednak przede wszystkim pracowników w wieku 25-29 lat. Wśród osób w wieku 18-24 lata ponad połowa nie pracuje zgodnie z wyuczonym zawodem, a co trzeci pracuje poniżej swoich kwalifikacji.


Samozatrudnienie nie jest rozpowszechnioną formą pracy wśród osób pracujących w wieku 18-29 lat - dotyczy jedynie 8%. Częściej w taki sposób pracują osoby w wieku 25-29 lat, legitymujące się wykształceniem średnim zawodowym, z podregionu ostrołęckiego i płockiego. Wybór samozatrudnienia najczęściej wynikał z własnych preferencji badanych (54%), ale co czwarta osoba przyznała, że nie było innych możliwości, by znaleźć pracę.


Większość pracujących osób w wieku 18-29 lat to pracownicy najemni. Dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę – posiada ją aż 83% pracowników w wieku 18-29 lat na Mazowszu, w tym aż 94% osób z wyższym wykształceniem. Jednak w 37% przypadków umowa o pracę zawarta jest na czas określony - średni czas trwania takiej umowy to około 2 lata.