Search

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Pliki Cookies (ciasteczka) – informacje dotyczące urządzenia końcowego

Strona internetowa Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać i analizować informacje nieosobowe dotyczące nazwy przeglądarki, typu komputera i technicznych informacji o użytkownikach, systemu operacyjnego oraz inne podobne informacje. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej może zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są jedynie w celu ułatwienia korzystania ze strony internetowej, w celu szybkiej autoryzacji użytkowników i ulepszenia mechanizmu funkcjonowania strony.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Województwo Mazowieckie

Przydatne linki

1. Sektor edukacji/oświaty:

Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Źródło cennych informacji informacje, porad i propozycji możliwych rozwiązań wynikających z teorii i praktyki edukacyjnej.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
Baza danych o wynikach zdawalności egzaminów gimnazjalnych, maturalnych i zawodowych, a także informatory i serwisy dla zdających, rodziców, dyrektorów placówek.

 

Wybór zawodu - KOWEZiU
W informatorze o zawodach szkolnictwa zawodowego zobaczysz grupy zawodów ułożone według podobieństwa i charakteru wykonywanych czynności zawodowych.

 

Zintegrowany system kwalifikacjiKrajowe Ramy Kwalifikacji dla Polskiego Szkolnictwa Wyższego
Najważniejsze definicje dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

 

2. Obszar rynku pracy:

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Oprócz informacji o usługach WUP, instytucjach rynku pracy czy realizowanych projektach można tu znaleźć m.in. informacje o targach pracy, konkursach dla młodzieży czy komunikaty o naborze wniosków na dofinansowanie projektów związanych z rynkiem pracy.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Informacje dotyczące sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także wydarzeń z zakresu szkolnictwa zawodowego i praktycznej nauki zawodu. Sporo informacji o egzaminach, kursach i zawodach rzemieślniczych.

Serwis informacyjny Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy
Zawiera m.in. informacje o projektach realizowanych w ramach unijnej inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży", naborach do nich oraz wsparciu oferowanym w ich ramach. Ponadto znajdziemy tu wieści z poszczególnych hufców, informacje o szkoleniach i warsztatach dla młodzieży.

Serwis Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy
Można tu znaleźć mapę szkolnictwa zawodowego na Mazowszu oraz „model Programu Rozwojowego dla szkół" [materiał przydatny dla szkół pragnących pisać wnioski grantowe], a przede wszystkim wyniki badań i analizy dotyczące rynku pracy i szkolnictwa zawodowego w województwie mazowieckim.

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
Tutaj do pobrania gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży („Ekonomia społeczna"), publikacje własne związku dotyczące przedsiębiorczości np. „Przedsiębiorcy na Mazowszu. Fakty, liczby, przykłady" oraz platforma-e-learningowa.

 

3. Obszar samorządowy:

Samorząd Województwa Mazowieckiego
Relacje z ważnych wydarzeń w regionie (związanych m.in. z samorządem, turystyką, sukcesami mieszkańców regionu, edukacją, rynkiem pracy, itp.), zapowiedzi konferencji i spotkań, targów pracy.

Portal samorządowy - mazowieckie
Strona Związku Miast Polskich zawiera informacje regionalne m.in. z zakresu: edukacji, rynku pracy, inwestycji, społeczeństwa informacyjnego.

Strona Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
Znajdziemy tu informacje o specjalistycznych szkoleniach dla nauczycieli, kadry kierowniczej oraz ofertę ośrodka przeznaczoną dla uczniów, w tym informacje dotyczące projektów dla szkół realizowanych wspólnie z partnerami zewnętrznymi.

Płocki portal oświatowy
Aktualności z dziedziny szeroko pojętej edukacji w mieście, informacje o placówkach oświatowych, prowadzonych rekrutacjach, stypendiach oraz projektach unijnych realizowanych przez te placówki oraz adresy dzienników elektronicznych. Znajdziemy tu także adresy placówek, w których można uzyskać pomoc psychologiczną, logopedyczną i pedagogiczną oraz pomoc społeczną.


4. Inne:

Serwis mazowieckich organizacji pozarządowych
Informacje z zakresu aktywności obywatelskiej, wywiady, poradniki, bazy fundacji i stowarzyszeń. To również platforma komunikacji - można tu znaleźć ogłoszenia o wolantariacie, oferty pracy, informacje o szkoleniach, głównie współfinansowanych ze środków unijnych.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Informacje o bezpłatnych szkoleniach, seminariach i konferencjach dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie, realizowanych przez ośrodek projektach oraz organizowanych konkursach. Na stronie znajdziemy też porady, m.in. jak prowadzić gospodarstwo ekologiczne oraz listę doradców rolniczych.

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie
Na stronie centrum znajdziemy informacje o szkoleniach, seminariach i konferencjach oraz innych przedsięwzięciach z obszaru rolnictwa i terenów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego, w tym ofertę szkoleń dla nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Agencja Rozwoju Mazowsza
Jej misją jest kreowanie i wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego Mazowsza. Na stronie znajdziemy m.in. informacje o warsztatach dla przedsiębiorców, szkoleniach dla ich pracowników oraz zaproszenia na targi i seminaria.

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Portal wspierający przedsiębiorców i osoby pragnące rozpocząć własną działanośc gospodarczą. Znajdziemy tu informacje o bezpłatnych szkoleniach i warsztatach, funduszach unijnych dla przedsiębiorców i konkursach.

Projekt „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy"
Portal współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VI – projekty innowacyjne. Znajdziemy tu interaktywną bazę zielonych zawodów, zielone firmy oraz informacje o eko-szkoleniach.

Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"
Na stronie m.in. informacje dla uczniów nt. organizacji staży  w przedsiębiorstwach oraz doradztwa zawodowego.

Projekt „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"
Na stronie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku można znaleźć informacje o promocji kształcenia zawodowego na Północnym Mazowszu.

Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego
Zawiera informacje o dniach otwartych w szkołach, porady jaką szkołę wybrać, informatory dotyczące szkół np. „Technika i Zasadnicze Szkoły Zawodowe Miasta Stołecznego Warszawy". Można się też umówić na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Centrum ma siedzibę w Pałacu Młodzieży w Warszawie.


Barometr zawodów
"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach.


ZawodyRegulowane.pl
Powstaje koalicja na rzecz otwarcia dostępu do zawodów. Ma ona zrzeszać organizacje i ludzi, którzy są za deregulacją. Jednym z elementów koalicji jest akcja społeczna i utworzenie portalu www.deregulacja.org. Mają się tam znaleźć wszystkie informacje i aktualności dotyczące ustawy deregulacyjnej.